Ved sygdom:
Er eleven syg, skal klasselæreren kontaktes via beskedsystemet i forældreintra.
Det er ok at give besked, når eleven er rask og forventes at starte igen.
 
Går eleven i SFO, skal der meldes syg via min institution fra 1. dag.
 
Ved fravær:
Skal eleven have fri en enkelt dag, aftales dette med klasselæreren.
Skal eleven have fri i flere dage, skal dette aftales med skolelederen.
 
Ved alt fravær er det vigtigt klasselæreren får besked, så eleven ikke får ulovligt fravær.
 
Er der tvivl så kontakt kontoret.