På Sennels Skole skal børnene opnå størst mulig faglig viden og færdigheder i overensstemmelse med deres forudsætninger og muligheder, så lysten og evnen til at lære bevares. Børnene skal opnå størst mulige sociale kompetencer, så de kan samarbejde, indgå i fællesskaber, være tolerante og ansvarlige. Vi vil arbejde på at barnet videreudvikler en positiv opfattelse af sig selv, lærer at forstå og omgås andre mennesker, samt lærer at fungere i en kompleks verden.

Forudsætninger: